OZ3TQ
E-mail: oz3tq@edr.dk

Amatørradio

OZ3TQ

SAQ

OZ2NYB

EDR